Jaarverslag 2013

1 Inleiding

Het bestuur van de Stichting Dienstverlening Jongeren Wereldwijd is blij u hierbij het jaarverslag over 2013 aan te bieden. Het is elk jaar weer een opluchting om te constateren dat de reizen zonder ongelukken tot een goed einde zijn gebracht. Daarvoor zijn we God heel veel dank verschuldigd.

Vanaf deze plaats willen we ook een woord van dank richten aan de jongelui die in ieder geval een deel van hun vakantie hebben willen besteden in de dienst aan een ander. In dit geval de ander ver van ons huis levend in een heel andere cultuur. Deze jongelui hebben moeten sparen om hun reis te bekostigen en hebben daarnaast hun vakantie tijd opgeofferd door in een vreemd land samen met de plaatselijke bevolking te werken aan een klus.

Dat is een proces dat veel bijzondere ervaringen oplevert. De contacten die in zo'n periode ontstaan zijn vaak wederzijds van groot belang. Dat merken we ook uit de reacties die we later terug krijgen als de mensen weer thuis zijn.

Daarnaast willen we ook graag aandacht schenken aan de organisaties en mensen die ons hebben geholpen bij de uitvoering van deze taken. Met name de mensen die de jongelui ter plaatse hebben begeleid willen we daarbij graag noemen. Zij moeten heel veel werk verzetten om het onderdak te regelen, de jongelui aan het werk te houden, maar ook door hen de omgeving te laten zien.

2 Voorbereiding

We zijn erg dankbaar dat er weer zoveel projecten beschikbaar waren om aan te bieden. Op deze plaats willen we graag een woord van dank brengen aan de mensen die ter plaatse alles voor ons regelen. Van het brede aanbod van de projecten in onderstaande tabel konden uiteindelijk de projecten Frankrijk voorjaar en zomer doorgang vinden.

Land

Plaats

Werkzaamheden

Begeleider

Venda

Muledane

Kerkbouw of bouwactiviteit

Dhr. A. Nethounonda

KwaNdebele

 

Diverse projecten van de kerkelijke gemeente en Egodeni Care Centre

Afhankelijk van de projecten verschillende contactpersonen

Burundi

Makamba

Onderhoudswerk

Dhr. I. Nimpagaritse

Botswana

 

Nog niet concreet

Familie Visser

Brazilië

Carambeí

Kerkbouw

IER Vila Nova Holanda

Mw. J. Vink / ds. J. Hardeman

Egypte

Caïro

Onderhoudswerkzaamheden in kindertehuis

De namen van de contact- personen kunnen om veilig- heidsredenen niet vermeld worden.

Frankrijk voorjaar

Centre Carrefour Béthanie te Bagard

Onderhoudswerk, i.s.m. Stichting Steun Gereformeerde Kerken Frankrijk (SSGKF)

Mw. H. Smit Dhr. C. Raetz

 

Land

Plaats

Werkzaamheden

Begeleider

Frankrijk zomer (tieners)

Centre Carrefour Béthanie te Bagard

Evangelisatieproject, i.s.m. Hervormd Gereformeerde Jeugd Bond (HGJB) en SSGKF

Mw. H. Smit Dhr. C. Raetz

Moldavië

 

I.s.m. Operatie Mobilisatie (OM)

Mw. M. W. Nabers en OM

Oekraïne

Zhitomir

Onderhoudswerkzaamheden rond opvangcentrum

Fam. Jan en Margreet van Beest

 

In het najaar van 2012 hebben we bovenstaande reis mogelijkheden via de website www. djw.cgk.nl aangekondigd. Daarnaast hebben we ook een flyer ontwikkeld die voor deze bestemmingen verwijst naar de website.

Deze flyer is aan alle jeugdverenigingen en kerkenraden binnen de CGK verzonden, voor zover de adressen uit het Jaarboek van de kerken gehaald konden worden. Uiteindelijk zijn er groepen gevormd voor de bestemmingen Frankrijk voorjaar (12) en Frankrijk zomer (8). Ook is er een groep naar Oekraïne geweest, maar die is niet officieel via DJW gegaan. Wel heeft DJW enige adviezen gegeven. De groep Frankrijk voorjaar is voorbereid door M.W. Nabers en H. Smit. De groep Frankrijk zomer is geheel voorbereid door de HGJB. De groep voor Oekraïne heeft enige adviezen van D. van Arkel ontvangen. Uiteindelijk zijn er 20 jongelui op stap gegaan.

3 Projecten

3.1 Frankrijk (Voorjaar)

Een groep van 12 personen vertrok tijdens de meivakantie voor 10 dagen werken in Centre Carrefour Béthanie (Bagard) in Zuid-Frankrijk. Omdat er maar 9 mensen in een busje kunnen zijn er 2 met de TGV afgereisd en Harriëtte Smit is op eigen gelegenheid van Bordeaux naar Bagard vertrokken. Dat de plaatselijke gemeenteleden de komst van een “camp de travail” op prijs stelt blijkt wel uit de uitnodigingen om te komen eten of dat ze maar even langskomen om de groep te groeten. Ze geven daarbij ook aan dat ze blij zijn met een stukje continuïteit in de groep doordat een deel van de deelnemers al eerder meegewerkt heeft. Iedere morgen heeft de groep een stille tijd moment genomen n.a.v. HGJB vakantieliturgie 2013 met als thema “Ooggetuigen”. Vooraf is er een schema gemaakt zodat zoveel mogelijk deelnemers bij toerbeurt de voorbereiding van elke gesprek op zich kon nemen. In het verslag meldt de groep dat ze dit samen Bijbellezen, zingen en bidden als een waardevol begin van de dag hebben ervaren. Qua werkzaamheden hebben we gewerkt in 4 groepen: een groep heeft in een huisje de balken geverfd en de muren en laminaat aangebracht. Een andere groep heeft de kozijnen en deuren geverfd. Weer een andere groep heeft een zaal opgeknapt: geverfd, lambrisering aangebracht en een behangrand. En de jongens hebben houtgehakt, en het hekwerk van het zwembad opnieuw aangebracht middels betonstorten en hekwerk plaatsen. Daarnaast is de tuin nog gesnoeid en de boel weer heerlijk opgeruimd en schoongemaakt! Verder hebben verschillende gemeenteleden activiteiten voorbereid voor onze groep. Een opmerking uit het verslag van de groep: Een bijzonder gezegende week! En ergens ook moeilijk uit te leggen wat het precies bijzonder maakt, dat moet je gewoon meegemaakt hebben! De ontmoeting met de mensen, het van betekenis kunnen zijn, je geloof zo concreet kunnen maken als ook dat Gods aanwezigheid zichtbaar wordt in zo'n week en het mooi is dat jonge mensen hun tijd en

energie geven voor de ander en voor elkaar van betekenis mogen zijn. Gezegend en bemoedigd zijn we weer naar huis gereden. Deze reis kon worden gerealiseerd dankzij de medewerking van de SSGKF (Stichting Steun Gereformeerde Kerken in Frankrijk)

 

3.2  Frankrijk (Zomer)

De groep schrijft in hun verslag dat ze een mooi camp gospel Franco-Hollandais hebben gehad van 16-26 juli in Béthanie. Ze hebben 3 mooie concerten mogen geven, waarbij na afloop verschillende bezoekers aangaven geraakt te zijn door de boodschap van het Evangelie. Naast het muziek maken hebben we iedere dag een stille tijd moment gehad in gemixte groepjes Frans/Nederlands aan de hand van de HGJB vakantie liturgie 2013 die ging over 'ooggetuigen'. (Zie ook verslag voorjaarsreis). Iedere dag stond er een bijbelfiguur centraal, gelinkt aan een thema. De tekst is door vrijwilligers vertaald in het Frans. Verrijkend die gesprekken en heerlijk om daarbij een leidraad te hebben.

Verder is er gesport, gezwommen, hebben we in Nimes een bijdrage geleverd aan de kerkdienst die daardoor tweetalig was (door de groep aangekondigd in het ND) en waar een aantal Nederlandse gezinnen op af zijn gekomen. Verder Nimes bezocht, Anduze en genoten van het heerlijke Franse eten. Helaas ging het met een Nederlandse deelnemer niet zo goed. Zij kreeg last van paniek aanvallen die zo erg werden dat ze door haar ouders is opgehaald. Gelukkig heeft ze nog wel het eerste concert mee mogen maken. Terug in Nederland bleek dat ze voor een langere periode opgenomen moest worden. Het was een bijzonder mooie tijd, waarin jongeren bemoedigd zijn in hun geloof en een aantal Franse jongeren opnieuw zijn gaan nadenken over God en geloof!

Deze reis werd in samenwerking met de HGJB voorbereid.

 

4  Financiën

Balans per 31 december 2013 in EURO

Bankrekening

157,87

Kapitaal 2012

7.505,80

Internet spaarrekening

1.539,44

 

 

Internet plus Spaarrekening

5.710,65

 

 

 

 

Resultaat 2013

-97,84

Totaal

7.407,96

Totaal 2013

7.407,96

 

Staat van baten en lasten 2013 in EURO

Inkomsten

Bijdragen deelnemers

 

250,00

Uitgaven

Onkosten DJW

 

320,45

Bijdrage reisverzekering

8,55

Reisverzekering, betaald

158,82

Rente

123,04

Rente

0,16

Nadelig saldo

97,84

 

 

Totaal

479,43

Totaal

479,43

5 Doelstelling van de Stichting

De doelstelling van de Stichting Dienstverlening Jongeren Wereldwijd is vastgelegd bij de oprichting op 21 maart 2000 en luidt:

  • Het bieden van mogelijkheden aan jongeren uit vooral de Ger. Kerken in Nederland om zich wereldwijd in te zetten in dienst van die kerken door middel van het verlenen van hulp en ondersteuning aan medechristenen. Christelijke bewogenheid en gemeenschap zijn hiertoe sleutelwoorden.
  • Het stimuleren van deze jongeren om met de door hen opgedane ervaringen de eigen gemeenten te dienen, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het
  • De Stichting beoogt niet het maken van

6 Samenstelling van de Stichting

Het bestuur van de Stichting DJW bestaat aan het eind van 2013 uit de volgende leden

 

Functie

Naam

Plaats

Telefoon

Voorzitter

ds. G. Drayer

Ugchelen

(055) 53 32 796

Secretaris

dhr. P. Wolters

Feanwâlden

(0511) 47 29 22

Penningmeester

mw. D. Fennema

Broeksterwâld

(06) 29 40 6670

Lid

mw. D.A. van Arkel-Mulder

Harderwijk

(06) 20 24 7389

Lid

dhr. W.T. Goossen

Wierden

(06) 19 95 9690

Lid

mw. L. J. Kingma-Muskee

't Harde

(06) 44 40 0379

Lid

dhr. A. B. Kraan

Dordrecht

(078) 61 73 224

Lid

mw. M. W. Nabers

Zwolle

(06) 15 47 0880

Lid

dhr. W.P. Walraven

Hilversum

(035) 68 58 247

 

7 Slot

We hopen u met dit jaarverslag een goed beeld gegeven te hebben van de activiteiten welke de Stichting DJW in 2013 ontwikkeld heeft. We zijn ons ervan bewust dat we dit werk in afhankelijkheid van God onze Heer hebben mogen doen. Uiteraard met onze onvolkomenheden. We hopen dat we met dit werk een klein steentje hebben mogen bijdragen aan de uitbreiding van Zijn Koninkrijk.

 

Dit jaarverslag is vastgesteld door het bestuur van de Stichting Dienstverlening Jongeren Wereldwijd.